Propers VDO Panel Iniciatives: versió 1.5.3 (última actualització: 26 de setembre de 2023)

 

 ✅  Added: Apply the reorder to VOD playlist

 ✅  Actualitzat: Actualitzeu el marc de vdopanel a la darrera versió i PHP 8.1, tan important per motius de seguretat.

 ✅  Actualitzat: S'ha actualitzat la base de dades Geo al servidor local.

 ✅  Actualitzat: Els paquets Vdopanel Laravel s'han actualitzat a les últimes versions.

 ✅  Millores: funcions de l'eina de transferència

 ✅ Millora: S'han millorat diverses funcions

 ✅  Solucionat: solucioneu el problema de descàrrega de YouTube amb Centos7 i Centos8 OS

 ✅  S'ha solucionat l'error a la configuració de l'equilibri de càrrega

 ✅  S'ha solucionat l'error amb la reconstrucció del servidor intermediari quan es canviava el domini de marca

 ✅  Solucionat: corregir l'error amb el portal de l'administrador

 ✅  Corregit: s'han corregit altres errors